Když nejsou v Hranicích pozemky pro výstavbu rodinných domů, proč se nestaví pod Bílým kamenem ?!

V roce 2000 prodával Fin.úřad v Hranicích v dražbě pozemky pod Bílým kamenem, které jsou v územním plánu určeny pro výstavbu RD. Pozemky koupila naše společnost „ViP Invest. s.r.o.“ a ihned začala podle pokynů stav. úřadu s přípravou na výstavbu.

byla vypracována a vzápětí schválena architektonická studie na výstavbu celkem 26 RD

musely být dokoupeny další pozemky, musely se provést přeložky el. vedení, ve spolupráci s EON byla vybudována trafostanice pro připojení na plánované RD (s naší finanční spoluúčastí). Vše proto, aby mohla být dodržena architektonická studie.

byla vypracována projektová dokumentace technické infrastruktury, to je projekty vodovodních, plynových a kanalizačních rozvodů. Všechny tyto náklady nesla naše společnost.

Stále nebylo možné začít s výstavbou, Stav. úřad přišel s dalším požadavkem, že musí být nejdříve vybudována přístupová komunikace.

Ve spolupráci s tehdejší místo starostkou se podařilo sehnat z rezerv Krajského úřadu fin. prostředky a kraj je uvolnil mimo plán přímo na výstavbu přístupové vozovky. Ta byla koncem roku 2014 dokončena. Ani to ale nestačilo.

Jedná se již o sumu nad 15 mil Kč a o 18 roků zbytečné práce.

Celá tato činnost má jeden háček. Po koupi pozemků v roce 2000 se ozval jeden pracovník radnice a požadoval úplatek 110 000 Kč. Ten jsme odmítli zaplatit.

Celou dobu si vymýšlí další a další překážky, tak aby se celý projekt nemohl realizovat.

Není na radnici neznámý. Když jsem si na problémy stěžoval u současných představitelů radnice, ti prohlásili, že už by se s ním …… mělo něco dělat, člověka jmenovali, ale nic se nestalo.

Stejně tak tohoto člověka znají i občané Hranic, kteří občas volají a ptají se proč se s pozemky nic neděje a jestli to není tím, že jsme člověku……nezaplatili.

Už v úvodu naší činnosti v Hranicích jsme si zjišťovali zda, když lide úplatek zaplatili, řízení probíhala bez problémů. Přesto jsme nezaplatili.

Ještě jednu zajímavou poznámku: když byla přístupová asfaltová cesta dokončena náhodou jsem se setkal s jednou obyvatelkou, která bydlí u této silnice. Ta mi sdělila, že té cestě říkali nepálská protože byla v hrozném stavu a teď, když je hotová, se zasadí o to, aby na ni nesměli jezdit nákladní auta a že už k tomu chystají petici.

Nikoho z vedení města nezajímá, že jsou to možná nejkrásnější parcely pro výstavbu RD v Hranicích s pěkným výhledem na řeku a město, s tím, že je pár stovek metrů po horizontále areál Lázně Teplice.

Září 2018

ing Jiří Peichl

jednatel „ViP Invest. s.r.o.“